Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders die hun kind(eren) op onze school hebben. De OR wil de samenwerking en de betrokkenheid van de ouders met de school helpen vergroten.

In het huidige schooljaar hebben beide locatie nog een eigen ouderraad. Zij helpen de school bij het organiseren van allerlei activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstversiering, Carnaval, Pasen, Avondvierdaagse, schoolreisjes en diverse andere projecten. Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de OR een financiële bijdrage aan de ouders, de ouderbijdrage. Omdat de activiteiten niet alleen door de leden van het team en de OR kunnen worden uitgevoerd doen zij regelmatig een beroep op u als ouders om van de activiteiten een succes te maken.

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT