Onze school

Wij zijn sinds 1 augustus 2019 Basisschool BijEen
De fusieschool is verdeeld over twee locaties: locatie Oude Aaltenseweg en locatie Schatbergstraat  

Basisschool BijEen gaat deel uitmaken van Het Gele Park, het nieuwe Integraal Educatief Kindcentrum aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde.

Het Gele Park is een voorziening voor kinderen van 0 tot 14 jaar (in verband met de verbinding met het Voortgezet Onderwijs) met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten:  

Een educatieve en pedagogische visie met één geïntegreerd programma voor onderwijs en ontwikkeling, uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers vanuit onderwijs en kinderopvang waarbij alle kinderen ongeacht hun specifieke hulpvragen en/of ondersteuningsbehoefte, welkom zijn met één leidinggevende voor eenduidige aansturing op locatie. Elke organisatie heeft eigen doelen die specifiek zijn voor de doelgroep. Overstijgend hierop wordt in Het Gele Park vanuit de gezamenlijke pedagogische visie gehandeld om zo alle kinderen de beste kansen te geven zodat ze nu en later mee tellen in de maatschappij. Door intensief samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise vergroten we de ontwikkelingskansen van alle kinderen. Daarbij is aandacht voor het sociaal-emotionele, het cognitieve, het motorische, het muzikale en het creatieve aspect afgestemd op de diverse leeftijdsgroepen en competenties. Respect voor elkaar, voor ouders, kinderen en collega’s is hierbij het sleutelwoord. Klik hier om naar de website van Het Gele Park te gaan.

  

 

 HUIDIGE LOCATIES

Beide locaties,  locatie Schatbergstraat en locatie Oude Aaltenseweg liggen in het dorp Lichtenvoorde dat deel uitmaakt van de gemeente Oost Gelre. De kern van het dorp heeft vier scholen en een speciale school voor basisonderwijs. In totaal telt de school ong. 340 leerlingen die zijn verdeeld in units. Op elke locatie zijn er drie units.

Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren, is het belangrijk dat kinderen een stevige basis krijgen. In de eerste plaats leren de kinderen de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven. Het aanbod  blijft niet beperkt tot deze vaardigheden. Wij besteden ook aandacht aan wereldoriëntatie, sport en spel en de creatieve vakken. Een stevige basis betekent ook dat we bouwen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijke bouwstenen zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Wij willen dat de kinderen zich op onze school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Daar is een omgeving voor nodig waarin kinderen leren samenwerken en leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen doen en laten. Wij willen kinderen een klimaat bieden waarin ze naast leren een positieve ontwikkeling doormaken op sociaal-emotioneel gebied. 

 

 

Bestuur

Onze school is onderdeel van Paraat Scholen. Paraat scholen is een samenwerkingsverband tussen de organisaties Reflexis Openbaar Basisonderwijs (8 openbare basisscholen in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre) en Stichting LIMA (10 RK-basisscholen en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre).
Kijk voor meer informatie op www.paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT