Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs is van kracht op 1 augustus 2014, scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

In het filmpje hieronder wordt Passend Onderwijs 3 minuten uitgelegd:

Voor nog veel meer informatie kunt u terecht op www.passendonderwijs.nl

Hieronder vindt u een aantal documenten die de inrichting van ons onderwijs verduidelijken.

Routing van de zorg januari 2014
Schoolondersteuningsprofiel St Jozefschool Lichtenvoorde
Passend Onderwijs in SWV Oost Achterhoek
Aannamebeleid in het kader van passend onderwijs

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT